Waarom deze website?

Dwaalleer?

Op ‘Dwaalleer?’ vind je blogs van mijzelf, maar vooral kijk- lees- en luistertips.

De inhoud gaat voornamelijk over het Amerikaanse welvaartsevangelie en de invloed hiervan in ons land.

De titel van deze website ‘Dwaalleer?’ verraadt de vraag al. Het vraagteken staat er niet voor niets! Ik probeer niemand te overtuigen, alleen te informeren. Wanneer op je deze pagina bent terecht gekomen en geïnteresseerd bent nodig ik je uit om zelf na te denken over die vraag. 

Waarom ik deze website ben begonnen:

 • Ik schrijf graag
 • Dit onderwerp houdt mij bezig
 • Er zijn veel Engelstalige websites over dit onderwerp, maar weinig Nederlandstalig
 • Mijn interesse in dit onderwerp is al 8 jaar geleden begonnen en het is daarom niet erg moeilijk voor mij om er iets over te delen
 • Mijn ouders zijn beide best jong overleden, één van hen aan kanker
 • Zelf ben ik behandeld voor een vorm van uitgezaaide kanker
 • Mijn interesse voor het welvaartsevangelie, wonderen en genezing werd hierdoor nog groter en het kwam nog dichterbij
 • Ik denk dat het goed is dat kerken in Nederland zich bewust worden van de invloed van het Amerikaanse welvaartsevangelie
 • Ik hoop daarom dat de inhoud van deze website christenen aanzet tot nadenken
 • Deze leer kan kwetsbare en/of (chronisch) zieke mensen beschadigen en dat raakt mij
 • Deze leer kan denk ik, niet tot eer zijn van onze God

Gebed

gebed

Opwekking 689